Hekwerk of balustrade, staal buiten schilderen, bestaand (tabel 46.34.502)
  Postcode:   |   Niet ingelogd
   
Hekwerk of balustrade, staal buiten schilderen, bestaand (tabel 46.34.502)
 
 
  
 
Kosten in euro per eenheid
Peildatum: 14-mrt-2014
Excl. BTW
Incl. BTW
 Activiteit VerfsysteemBijzonderheidEenheid
Directe kosten
Indirecte kosten
Totaal
Eindtotaal
Stalen hekwerk of balustrade buiten met spijlen en regels schilderen, bestaandBijwerken, OMS 022x bijwerken corrosiewerende primer, 1x plaatselijk tussenlaag, 1x geheel dekverfm2
22,59
8,47
31,07
37,59
 Onderhouden, OMS 032x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel tussenlaag, 1x geheel dekverfm2
29,33
11,00
40,33
48,80
 Vervangen, OMS 07Afbijten, 2x geheel anti-corrosie grondlaag, 1x geheel tussenlaag, 1x geheel dekverfm2
62,77
23,54
86,30
104,43
Stalen hekwerk of balustrade buiten met gaas en regels schilderenBijwerken, OMS 022x bijwerken corrosiewerende primer, 1x plaatselijk tussenlaag, 1x geheel dekverfm2
22,73
8,52
31,25
37,81
 Onderhouden, OMS 032x bijwerken corrosiewerende primer, 1x geheel tussenlaag, 1x geheel dekverfm2
29,88
11,21
41,09
49,72
 Vervangen, OMS 07Ontroesten, 2x geheel anti-corrosie grondlaag, 1x geheel tussenlaag, 1x geheel dekverfm2
41,38
15,52
56,89
68,84
 
Kosten
Uitgangspunt
Alle kosten in deze tabel met de onderliggende kostenberekeningen in de specificaties zijn gebaseerd op de omschrijving en uitgangspunten, die bij deze tabel staan. In de kostenberekeningen is uitgegaan van uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten.
Gemiddeld liggen de in deze kostenberekeningen gehanteerde arbeidsnormen circa 20 procent lager dan de gepubliceerde calculatie tijdnormen uit het Tijdnormenboek.
Er is gerekend met een verfsysteem met hoogglans verf. Het bijwerken vindt plaats tot maximaal tien procent van het oppervlak. 
Voor de belasting op de toegevoegde waarde (btw) is uitgegaan van het hoge tarief. Als een woning tenminste twee jaar oud is, is het lage btw-tarief van toepassing.

Kosten exclusief
De kosten zijn exclusief de herstelwerkzaamheden aan het hekwerk of de balustrade, klimtijd, steigerwerk, materieelgebruik, transport, afkomende materialen en stort, het beschermen of afdekken van het omliggende.

Te schilderen oppervlak
Metalen buitenleuningen zijn er in diverse uitvoeringen en afmetingen.

De kostengegevens voor het schilderen van de metalen leuningen buiten zijn uitgedrukt in strekkende meters. Door deze kosten te vermenigvuldigen met het aantal opgemeten strekkende meters, berekent men daarvan de totale kosten.

Techniek en uitvoering
Metalen hekwerk of balustrade buiten
Bij een goede onderhoudsconditie van het metalen buitenhekwerk of balustrade buiten hoeft men de bestaande verflagen alleen met een bijwerkbeurt bij te werken. Is het hekwerk of de balustrade in een redelijke staat van onderhoud, dan kan men het geheel met een schilderbeurt onderhouden. Verkeert het hekwerk of de balustrade in een slechte conditie, waarbij de verflagen op veel plaatsen los laten, dan zal men de bestaande verflagen volledig moeten verwijderen en een nieuw verfsysteem moeten toepassen.
De relevante schildersystemen (OMS 02, 03 en 07) zijn weergegeven op basis van het Basisverf- en glasbestek 2006 voor Nieuwbouw- en Onderhoudswerkzaamheden.

Schilderwerk volledig vervangen volgens OMS 07
Als de bestaande verflaag op veel plekken los laat bij een hekwerk of balustrade met spijlen en regels, moet men de gehele verflaag verwijderen en ook de metalen ondergrond ontroesten en ontvetten.
Alle verflagen verwijderen. Bij een hekwerk met gaas en regels volstaat men doorgaans met het grondig ontroesten en ontvetten van de gehele verflaag.
Achtereenvolgens brengt men op beide typen hekwerk of balustrade met een kwast of rolborstel tweemaal op het gehele oppervlak een laag corrosiewerende primer aan en daarna een laag grondverf en een laag aflakverf.

Alle verflagen verwijderen
Men kan de bestaande verflagen door afbijten, afbranden en afföhnen verwijderen. 
Bij het afbijten brengt men een afbijtmiddel met een kwast aan in een hoeveelheid die is aangepast aan de dikte van de te verwijderen verflaag.
De inweektijd bedraagt gewoonlijk 10 tot 15 minuten, maar hangt af van het verftype en de laagdikte. De voldoende geweekte lagen afsteken met een steekmes of plamuurmes.
Bij zeer dikke verflagen moet men deze bewerkingen herhalen.
Vervolgens de restanten van het afbijtmiddel verwijderen met een geschikt oplosmiddel en het oppervlak droog schuren.

Schilderwerk onderhouden met schildersbeurt volgens OMS 03
Als het bestaande schilderwerk redelijk intact is, kan men een schilderbeurt volgens OMS 03 uitvoeren. Hierbij plaatselijk de beschadigde verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten.
De intacte lagen reinigen en schuren.
Vervolgens plaatselijk tweemaal een laag corrosiewerende primer aanbrengen en daarna het gehele oppervlak tweemaal aflakken met een laag dekverf.

Schilderwerk bijwerken met bijwerkbeurt volgens OMS 02
Als het bestaande schilderwerk vrijwel intact is, kan men een bijwerkbeurt volgens OMS 02 uitvoeren. Hierbij plaatselijk de beschadigde verflagen verwijderen, ontroesten en ontvetten.
De intacte lagen reinigen en schuren.
Vervolgens plaatselijk twee keer een laag corrosiewerende primer of grondverf aanbrengen en daarna het gehele oppervlak eenmaal aflakken met een laag dekverf.

Aandachtspunten
Bij het verwijderen van de verflagen, het ontroesten en bij het schilderwerk moet men het inademen van stof en de middelen en het aanraken met de ogen en de huid vermijden door de geëigende beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel en voorschoten.
Bij het afbijten moet men heel goed naspoelen en schoonmaken.

Planningsaspecten
N.v.t.

Onderhoudsbehoefte
Eenmaal per 3 tot 4 jaar een bijwerkbeurt volgens OMS 02 of eenmaal per 5 tot 6 jaar een schilderbeurt volgens OMS 03 uitvoeren.

Samenstelling gegevens
Disclaimer
Iedereen mag deze informatie raadplegen, afdrukken en gebruiken.
Casadata cv en de informatieverstrekkers stellen de informatie naar beste weten en kunnen zo zorgvuldig mogelijk samen. Casadata cv adviseert iedereen nadrukkelijk om niet uitsluitend deze informatie te gebruiken, maar deze altijd in samenhang met andere informatie te controleren. Casadata cv en de informatieverstrekkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die het gevolg is van handelingen of beslissingen, die voortkomen of gebaseerd zijn op door Casadata cv verstrekte informatie. 

Kostengegevens en omschrijving
De kostengegevens en omschrijvingen zijn samengesteld met medewerking van onder meer Calculatie & Advies Krijgsman te Emst.
Foto's

Foto’s van Casadata c.v. te Doetinchem.