Raveelijzer in vloer sparing voor trapgat aanbrengen (tabel 32.24.011)
  Postcode:   |   Niet ingelogd
   
Raveelijzer in vloer sparing voor trapgat aanbrengen (tabel 32.24.011)
 
 
 
Kosten in euro per eenheid
Peildatum: 7-feb-2013
Excl. BTW
Incl. BTW
 ActiviteitOmschrijvingEenheid
Directe kosten
Indirecte kosten en bedrijfsmarge
Totaal
Eindtotaal
Raveelijzer aanbrengen voor trapgatsparingRaveelijzer 1.200 mm langstk
197,65
33,60
231,25
279,81
 

Kosten
Uitgangspunt
Alle kosten in deze tabel met de onderliggende kostenberekeningen in de specificaties zijn gebaseerd op de omschrijving en uitgangspunten, die bij deze tabel staan.
In de kostenberekeningen is uitgegaan van uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten. 
De kosten zijn steeds per eenheid uitgedrukt.

Kosten exclusief
De kosten zijn exclusief klimmaterieel, bouwplaats- en veiligheidsvoorzieningen.

Techniek en uitvoering
Raveelijzer in sparing in betonvloer voor trapgat aanbrengen
Voor een renovatie of verbouwing is in een bestaande betonnen vloer een sparing gezaagd voor het creëren van een nieuw trapgat.
In de ingezaagde sparing in de betonvloer een raveelijzer aanbrengen.
Een raveelijzer of raveling moet het uiteinde van de de onderbroken of ingekorte betonnen vloerbalken rond de opening in de balklaag of vloerconstructie opvangen.
Het raveelijzer of raveling ondersteunt de kortere balken en vangt deze op, doordat men het raveelijzer haaks hierop aanbrengt. Men bevestigt het raveelijzer aan de daaraan grenzende, doorgaande betonnen balken of  doorgaande vloerconstructie.

Aandachtspunten
N.v.t.

Planningsaspecten
N.v.t.

Onderhoudsbehoefte.
N.v.t.

Samenstelling
Disclaimer
Iedereen mag deze informatie raadplegen, afdrukken en gebruiken.
Casadata cv en de informatieverstrekkers stellen de informatie naar beste weten en kunnen zo zorgvuldig mogelijk samen. Casadata cv adviseert iedereen nadrukkelijk om niet uitsluitend deze informatie te gebruiken, maar deze altijd in samenhang met andere informatie te controleren. Casadata cv en de informatieverstrekkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die het gevolg is van handelingen of beslissingen, die voortkomen of gebaseerd zijn op door Casadata cv verstrekte informatie.

Samenstelling informatie:
De informatie is samengesteld met medewerking van bouwkundig advies- en calculatiebureau BacDtc te Doetinchem.
Foto's:
Casadata C.V te Doetinchem.